Επιστροφή

Δήμος Κοζάνης: Υποβολή παραστατικών για το επίδομα τηλεθέρμανσης μέχρι τις 15 Ιουλίου

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους καταναλωτές, ότι ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής  παραστατικών για το επίδομα τηλεθέρμανσης, που θα διαρκέσει έως και τις 15 Ιουλίου 2022.

Οι καταναλωτές μπορούν να καταθέσουν  τους λογαριασμούς που εκδόθηκαν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022,  στην πλατφόρμα  myθέρμανση της ΑΑΔΕ,  για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, σύμφωνα με το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B’ 3476/05.07.2022) 
Στην σχετική τροποποίηση αναφέρεται ότι: 

«Ειδικά για την κατανάλωση θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης θα καταχωρούνται έως την 15η Ιουλίου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 30η Ιουνίου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 10η Αυγούστου 2022.  

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων πραγματοποιείται μετά την αφαίρεση της καταβληθείσας κατά την παρ. 2 του άρθρου 4 προκαταβολής».