Επιστροφή

Δημόσια κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπών στο Δήμο Κοζάνης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
 
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Διοικητικών Υπηρεσιών
Ανάπτυξης & Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού
Πλ. Νίκης 1-Κοζάνη
50100
Κοντού Αθηνά
24613-50323
24610-27065
athinakontou@kozanh.gr
 

Κοζάνη, 16/12/2014

Αριθμ. πρωτ.: 75874

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 

ΘΕΜΑ: «Δημόσια κλήρωση ανάδειξης μελών επιτροπών στο Δήμο Κοζάνης»

 

           Ενημερώνουμε ότι την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 8:30 π.μ. στο γραφείο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011, για την ανάδειξη των μελών που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές του Δήμου για το έτος 2015 και μέχρι της εφαρμογής του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/08-08-2014):

 

Α)  Διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών του Δήμου βάσει του ΕΚΠ-ΟΤΑ (Υ.Α. 11389/1993)

 

Β) Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Δήμου βάσει του  ΕΚΠ-ΟΤΑ

 

Γ)  Διενέργειας Διαγωνισμών & Αξιολόγησης προσφορών του Δήμου με το Π.Δ.28/1980


Δ)  Παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου
 

1.    Υλικών δημοσίων σχέσεων (γιορτές, συνέδρια, φιλοξενίες).

2.    Υλικών για συντήρηση και επισκευή μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού (οχημάτων και μηχανημάτων).

3.    Μηχανογραφικού και Φωτοτυπικού υλικού

4.    Σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και φυτοπαθολογικού υλικού

5.    Λοιπών προμηθειών μη δυνάμενων να ενταχθούν σε κάποια άλλη τάξη

6.    Προμηθειών τροφίμων για τη σίτιση νηπίων παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών κλπ

 


                                                                 Ο Διευθυντής
                                                      Διοικητικών Υπηρεσιών
                                                                                                                 
                                                     Χατζηστεργιάδης Ξενοφών