Επιστροφή

Διαβούλευση για τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δ. Κοζάνης

ΑΠΟΨΕΙΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟ Ο.Ε.Υ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

Σύμφωνα με τη παρ. 3 του άρθρου 254 του Ν. 3852/2010, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2011 (από 01-01-2001 έως 30-06-2011) από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών στους νέους δήμους, τα δημοτικά συμβούλια πρέπει να εγκρίνουν τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του νέου Δήμου.

Ενόψει λοιπόν, της ψήφισης από το Δ.Σ. του Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης, ο Δήμος μας επιζητεί από όλους τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους φορείς, που επιθυμούν να εκφράσουν τις απόψεις τους, να τις διατυπώσουν είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση adeies@kozanh.gr είτε να τις καταθέσουν γραπτώς στο Δήμο Κοζάνης μέχρι την Δευτέρα 20-06-2011 και 14:00.

Στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου είναι αναρτημένο επίσης, προς διευκόλυνση όλων των ενδιαφερομένων, το προτεινόμενο προς ψήφιση από το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Κοζάνης.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων όλους τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή των προτάσεών τους, προκειμένου ο Νέος Οργανισμός Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου μας να λάβει υπόψη του και να ενσωματώσει απόψεις και εμπειρίες, για την αποφυγή παραλήψεων και προβλημάτων που πιθανόν να προκύψουν.

 
 

Η Αντιδήμαρχος

Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών

 
 

Τουμπουλίδου Παρθένα


Κατεβάστε το σχέδιο του Ο.Ε.Υ.