Επιστροφή

Διακοπή ρεύματος σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης

Έπειτα από σχετική ενημέρωση της ΔΕΗ, πληροφορούμε τους πολίτες του Δήμου Κοζάνης ότι την Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2012, θα πραγματοποιηθεί διακοπή ρεύματος στις εξής Δημοτικές Κοινότητες:
  • Αργίλου – ΖΕΠ: 12.00-14.30
  • Κοιλάδας; 09.30-10.30
  • Μαυροδεντρίου: 8.00-9.30