Επιστροφή

Διακοπές ρεύματος

Διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2012 στην τοπική κοινότητα Οινόης από τις 12.30 έως τις 15.00 και στην  τοπική κοινότητα Ακρινής από τις 8.00 έως τις 10.00.