Επιστροφή

ΔΙΕΥΚΡIΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΥΛΩΝΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

Σε σχέση με τα αναφερόμενα σε υπόμνημα πολιτών για την όδευση δικτύων υψηλής τάσης, από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Κοζάνης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

   1.  Το έργο της μετατόπισης της όδευσης των δικτύων υψηλής τάσης από την περιοχή που θα μετεγκατασταθεί ο οικισμός της  Ποντοκώμης, όπως επέλεξε η πλειοψηφία των κατοίκων της, έχει δημοσιοποιηθεί , εδώ και ενάμισι  περίπου χρόνο, όταν με Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ, μετά από   αίτημα του Δήμου Κοζάνης (όπως προκύπτει από το σχετικό έγγραφο (1) που επισυνάπτεται) εγκρίθηκε η εκτέλεσή  του.

     2. Η υφιστάμενη όδευση διέρχεται σήμερα μέσα από τις κτηματικές περιοχές Λευκόβρυσης , Αργίλου, Πρωτοχωρίου, Λευκοπηγής και Αγ.Παρασκευής και σε κάποιες περιπτώσεις  πολύ κοντά σε σπίτια (Αγ.Παρασκευή).

   3. Ο Δήμος Κοζάνης  και τα Τοπικά Συμβούλια των εμπλεκόμενων  Τοπικων Διαμερισμάτων ( Λευκόβρυση, Αργιλος, Πρωτοχώρι, Λευκοπηγή) συμμετείχαν σε διαδικασίες ενημέρωσης για την προκαταρκτική πρόταση που κατατέθηκε από την ΑΝΚΟ την προηγούμενη χρονιά.

 

    4.Όπως προκύπτει και από τον συνημμένο χάρτη(έγγραφο 2) η προτεινόμενη όδευση έχει τόση απόσταση από κατοικημένες περιοχές, όση και η υφιστάμενη χάραξη και μάλιστα διέρχεται από περιοχές με πιο ήπια κυκλοφορία ανθρώπων.

 

      5.Στην παρούσα φάση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, εκπονείται η οριστική του μελέτη. Μετά από την ολοκλήρωσή  της θα υποβληθεί για έγκριση  και περιβαλλοντική αδειοδότηση στις αρμόδιες υπηρεσίες και θα έρθει για γνωμοδότηση τόσο στο Δημοτικό όσο και στο Περιφερειακό Συμβούλιο όπου θα υπάρχει εκτενέστερη και αναλυτικότερη ενημέρωση.

 

Σε κάθε περίπτωση όλα τα ζητήματα που τίθενται στο υπόμνημα των πολιτών («κίνδυνος στο ζωικό κεφάλαιο και στο ανθρώπινο δυναμικό που κινείται και δραστηριοποιείται (…) λόγω της μεγάλης  ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα εκπέμπεται από το δίκτυο της ΔΕΗ») θα εξεταστούν κατά την διαδικασία  περιβαλλοντικής αδειοδότησης  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.