Επιστροφή

Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων: δυναμική διεκδίκηση των εκτάσεων των ανενεργών ορυχείων

Στην έδρα του Δικτύου Ενεργειακών Δήμων, την Τοπική Κοινότητα Φιλώτα του Δήμου Αμυνταίου, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικτύου την Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011.
Αρχικά πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή πορεία του Δικτύου και τις διερευνητικές επαφές που έχουν γίνει με Δήμους άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στις περιοχές των οποίων υπάρχει εξορυκτική δραστηριότητα και παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, καθώς και για την ένταξη του Δικτύου στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ως Υποστηρικτική Δομή. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση και συζητήθηκε η δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης του νεοσύστατου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης από το Δίκτυο και τα μέλη του.
Το βασικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η επαναπόδοση των εκτάσεων των ανενεργών ορυχείων στις τοπικές κοινωνίες και ο καθορισμός της στάσης του Δικτύου σχετικά με το θέμα. Είναι γνωστό πως πρόκειται για τεράστιες εκτάσεις που προσεγγίζουν τα 160.000 στρέμματα. Βασικός ισχυρισμός των Δημάρχων των Ενεργειακών Δήμων είναι ότι οι εκτάσεις αυτές απαλλοτριώθηκαν για την εξυπηρέτηση δημοσίου συμφέροντος, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκμετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασμάτων ο λόγος αυτός εκλείπει. Από αυτό συμπεραίνεται ότι πολιτικά, ηθικά και νομικά οι εκτάσεις αυτές πρέπει να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες. Η άμεση επαναπόδοση των εκτάσεων στις τοπικές κοινωνίες καθίσταται επιτακτικότερη, καθώς λόγω της διαφαινόμενης πώλησης πακέτου μετοχών της ΔΕΗ είναι αδιανόητο να υπάρξει ένας ιδιώτης γεωκτήμονας που θα έχει στη διάθεσή του όλες αυτές τις εκτάσεις, ενώ ταυτόχρονα οι τοπικές κοινωνίες μαστίζονται από την ανεργία και υπάρχουν πολλοί ακτήμονες.
Για τους λόγους αυτούς αποφασίστηκε η δυναμική διεκδίκηση για την επαναπόδοση των εκτάσεων, αρχικά με άσκηση πολιτικής πίεσης και στη συνέχεια με νομικά μέσα. Για το θέμα της επαναπόδοσης των εκτάσεων, καθώς και για την προώθηση του συνόλου των θεμάτων που απασχολούν το Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, έχουν ζητηθεί συναντήσεις από το νέο Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γ. Παπακωνσταντίνου, τους αρχηγούς των πολιτικών κομμάτων και τον Πρωθυπουργό.
Το εγχείρημα είναι εξαιρετικά δύσκολο, όμως στο Δίκτυο υπάρχει αισιοδοξία αφού για πρώτη φορά οι τοπικές κοινωνίες έχουν μία κοινή και δυνατή φωνή και διεκδικούν οργανωμένα τα αιτήματά τους. Η συμφωνία στο διεκδικητικό πλαίσιο, η συναντίληψη για τα θέματα που σχετίζονται με την ενέργεια και η συνεργασία μεταξύ των Δημάρχων έχουν ισχυροποιήσει τη φωνή των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούν συνθήκες για θετικές εξελίξεις σε ότι αφορά στις κοινές διεκδικήσεις.