Επιστροφή

Δωρεά υάλων ηλιοτυπίας στην Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης από τον Οργανισμό Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδας


Σειρά υάλων ηλιοτυπίας που απεικονίζουν τμήματα χαρτών και χρονολογούνται περί το 1924,  δώρισε ο Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων Ελλάδος, στην Δημοτική Χαρτοθήκη Κοζάνης. Οι ύαλοι πιθανότατα έχουν δημιουργηθεί για την εκπόνηση υδρολογικών μελετών που έγιναν στον θεσσαλικό κάμπο εκείνη την εποχή.

Η ηλιοτυπία είναι μια μέθοδος φωτογραφικής εκτύπωσης για την αναπαραγωγή αντιγράφων, κατά την οποία πάνω σε μια πλάκα από ψευδάργυρο ή σε μια λιθογραφική πλάκα, απλώνεται ένα στρώμα από ειδικό υλικό και εν συνεχεία αυτή εκτίθεται στον ήλιο, ώστε η πλάκα αυτή να είναι έτοιμη για λιθογραφικές εργασίες.

Υπάρχουν 45 τέτοια κομμάτια υάλων, από την περιοχή του Θεσσαλικού κάμπου, τα περισσότερα εκ των οποίων διατηρούνται σε καλή κατάσταση, δίνοντας μας τη δυνατότητα ανασύνθεσης και αναπαραγωγής τους. Οι συγκεκριμένοι χάρτες χρονολογούνται περί του 1924    και είναι πιθανόν να έχουν συνταχθεί για την εκπόνηση υδρολογικών μελετών που έγιναν στο Θεσσαλικό κάμπο εκείνη την εποχή .

Προκειμένου να είναι δυνατή η σύνθεση των στοιχείων που απεικονίζονται στις υάλους, αυτοί μετατράπηκαν σε ψηφιακά αρχεία μετά από σάρωση. Μετά την επεξεργασία των ψηφιακών αρχείων, παρατηρήθηκε ότι ανά 8, οι υάλοι συνέθεταν έναν πλήρη χάρτη, με αναφορά στην κλίμακα 1:50.000. Κάθε χάρτης απεικονίζει μια περιοχή 42,8 χλμ κατά μήκος και 33,5 χλμ κατά πλάτος ( Τρίκαλα, Λάρισα, Καρδίτσα, Φάρσαλα). Ο κάθε χάρτης φέρει υπόμνημα με τα βασικά στοιχεία που απεικονίζει, την κλίμακα και την αρίθμηση των επί μέρους τμημάτων που τον συνθέτουν. Στο πλαίσιο του χάρτη επίσης, εμφανίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες φ, λ ανά 6 λεπτά της μοίρας.

 
 

Στους συγκεκριμένους χάρτες απεικονίζονται

 
  • Κάναβος γεωγραφικών συντεταγμένων ανά 3 λεπτά κατά μήκος και 1,5 λεπτό κατά πλάτος
  • Τριγωνομετρικά σημεία
  • Πόλεις και οικισμοί με τις παλαιές κυρίως ονομασίες τους ( εποχής τουρκοκρατίας )
  • Δρόμοι
  • Σιδηροδρομική γραμμή που εκτίνεται και μετά την πόλη της Λάρισας
  • Ποτάμια-Ρέματα
  • Ισοϋψείς με ισοδιάσταση 10 μέτρων ( σε συγκεκριμένες περιοχές με πιο πυκνή αποτύπωση, εμφανίζονται ισοϋψείς με ισοδιάσταση 5 μέτρων )
  • Εκκλησίες
  • Υδρολογικοί σταθμοί
  • Υδρόμυλοι