Επιστροφή

Η BIENNALE στην Κοζάνη από 28 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου 2015- Μέχρι 31 Οκτωβρίου οι δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής


Η Κοζάνη είναι ανάμεσα στις 3 πόλεις της Ελλάδας, που θα συμμετέχουν στην BRAU3  (“Biennale del Restauro Architettonico & Urbano"), ένα διεθνές φόρουμ για την σύγκριση και επαλήθευση, σε παγκοσμία κλίμακα, των έργων αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομάς καθώς και της αναδιοργάνωσης των αστικών χωρών

Οι χώρες και οι πόλεις, που συμμετέχουν στην εκδήλωση και φιλοξενούν την Μπιενάλε, συμβάλλουν στην ανάδειξη της τοπικής άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς, διαμέσου δραστηριοτήτων, όπως έκθεση έργων αποκατάστασης, διοργάνωση ημερίδων και γενικά με δραστηριότητες προώθησης του τοπικού πολιτισμού.

Η BRAU3, όπως και οι προηγούμενες BRAU1 και BRAU2, έχει ως σημείο εκκίνησης τη Φλωρεντία (http://www.cicop.net/joomla/images/inauguration.pdf) και διατρέχει τις πόλεις, που συμμετέχουν στην εκδήλωση.

Από την Ελλάδα, στην BRAU3 (2015), θα συμμετέχουν η Κοζάνη, η Ξάνθη και η Αλεξανδρούπολη.

Η BRAU3 έχει ως τίτλο:

ΧΩΡΙΣΣΥΝΟΡΑ (SENZA FRONTIERE, WITHOUT BORDERS)

και ο στόχος της είναι να συμβάλει στη δυναμική αντίληψη του όρου «αρχιτεκτονική κληρονομιά», ως σταθερή αξία όχι μόνο στα στενά όρια κάθε πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής, μέσω ανταλλαγής και διάχυσης πληροφοριών και γνώσεων σχετικών με την ιστορία, την αρχιτεκτονική και την οικοδομική των ιστορικών κτηρίων, στα πλαίσια μια αειφόρου μεθοδολογίας προστασίας, ανάδειξης και επανάχρησης τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

Πολιτισμός χωρίς σύνορα: κοινή πολιτική–μεθοδολογία διάσωσης πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η BRAU3, σκοπό έχει να ανταποκριθεί στην ανάγκη μιας πιο ορατής και αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών και την ενσωμάτωση της έννοιας της προστασίας της άυλης και υλικής πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε πόλης και κάθε κράτους, σε μια ευρύτερη διάσταση της έννοιας, με την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και στρατηγικών μεταξύ των χωρών σε όλα τα επίπεδα.

 
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ:

Οι εκδηλώσεις στα πλαίσια της Biennale περιλαμβάνουν κάθε είδους δραστηριότητες προώθησης του τοπικού άυλου και υλικού πολιτισμού, με κύριο άξονα την αρχιτεκτονική και πολεοδομική προστασία ιστορικών κτηρίων και τόπων.

ΕΚΘΕΣΗ:

Η έκθεση αφορά την παρουσίαση, σύγκριση και επαλήθευση, σε διεθνή κλίμακα, των έργων αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής πολιτιστικής κληρονομιάς και της αναδιοργάνωσης των αστικών χώρων.

Η Οργάνωση της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί με πόστερ, προπλάσματα, προβολές, workshops, επισκέψεις κ.α. χαρακτηριστικών έργων αποκατάστασης ιστορικών κτηρίων και περιοχών της πόλης.

Η έκθεση επικεντρώνεται σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

Α. Θέματα προστασίας ιστορικών κέντρων ιστορικών πόλεων,

Β. Αποκατάσταση ιστορικών κτηρίων – συγκροτημάτων,

Γ. Στρατηγικές αναβίωσης εγκαταλελειμμένων κτηρίων σε αστικές και περιαστικές περιοχές,

Δ. Βιομηχανική Κληρονομιά,

Ε. Επεμβάσεις-αποκατάσταση κτηρίων του μοντέρνου κινήματος.

 

Οι ενδιαφερόμενοι, που επιθυμούν να συμμετάσχουν, θα ετοιμάσουν ένα πόστερ μεγέθους Α0, στο οποίο θα παρουσιάζεται συνοπτικά η μελέτη και θα συμπεριλαμβάνονται ιστορικά στοιχεία, σχέδια, 3δ απεικονίσεις κ.α.

 
ΗΜΕΡΙΔΑ :

Οργάνωση ημερίδας με ομιλίες σχετικές με:

Α) τις τέσσερις θεματικές ενότητες,

Β) τη γενικότερη φιλοσοφία της BRAU3, και

Γ) παρουσιάσεις των μελετών αποκατάστασης, που θα συμμετάσχουν στην έκθεση.

 
 
Οδηγίες για τη συμμετοχή στην BRAU 3.
 

Η BRAU 3 στην ΚΟΖΑΝΗ θα πραγματοποιηθεί από 28 Νοεμβρίου 2015 έως 12 Δεκεμβριου 2015 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, και του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών (I.C.O.M.Ο.S) Ελληνική Εθνική Επιτροπή. Tην διοργάνωση αναλαμβάνει ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Μορφολογίας-Ρυθμολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Δ.Π.Θ., του ΤΕΕ Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, και του Δήμου Κοζάνης.

Αφορά στην διοργάνωση:

α) Έκθεσης Έργων Αποκατάστασης στη Δυτική Μακεδονία των παραπάνω θεματικών ενοτήτων

β) Διεξαγωγή Ημερίδας με το αντικείμενο της έκθεσης (παρουσίαση μελετών) και γενικότερα θέματα προστασίας-ανάδειξης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνήσουν με την οργανωτική επιτροπή και να δηλώσουν συμμετοχή στην έκθεση ή την ημερίδα.

 Α) Συμμετοχή την ΕΚΘΕΣΗ της BRAU 3:

H ΈΚΘΕΣΗ θα περιλαμβάνει ΠΟΣΤΕΡ Α0 και ΠΡΟΠΛΑΣΜΑΤΑ (αν υπάρχουν) μελετών αποκατάστασης αρχιτεκτονικών έργων ήδη υλοποιημένων ή υπό μελέτη, ή σπουδαστική εργασία.

Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ετοιμάσει ένα πόστερ Α0 το οποίο θα αναρτηθεί στο χώρο της έκθεσης και θα συμπεριληφθεί στον ιστοχώρο της BRAU 3.

Προδιαγραφές για κάθε πόστερ:

-περιγραφικά κείμενα στα Ελληνικά και Αγγλικά (μικρότερη γραμματοσειρά εάν χρειαστεί για οικονομία χώρου),

-γραμμικά σχέδια,

-φωτογραφίες,

-φωτορεαλιστικά κλπ

 

Η διάταξη και το στήσιμο του πόστερ Α0, επαφίεται στην αισθητική κάθε μελετητή. Για τη διάταξη και το στήσιμο πόστερ θα υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας με το Δ.Π.Θ.

Κάθε έργο αποκατάστασης θα καταλαμβάνει ένα πόστερ. Είναι δυνατή η παρουσίαση και περισσότερων του ενός έργων, αρκεί η περιγραφή κάθε έργου να είναι κατανοητή και επαρκής.

Τα πόστερ θα τυπωθούν σε έγχρωμο ή Β/Α χαρτί, με ευθύνη των συμμετεχόντων και θα παραδοθούν στην οργανωτική επιτροπή μέχρι την Δευτέρα 16/11/2015.

Το κόστος συμμετοχής είναι 50€ (προαιρετικό)

Β) Συμμετοχή στην ΗΜΕΡΙΔΑ της BRAU 3

Η ημερίδα στην πόλη της Κοζάνης θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Ιστορικού Λαογραφικού & Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Συνδέσμου Γραμμάτων και Τεχνών Π.Ε. Κοζάνης στις 28 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο.

Οι ενδιαφερόμενοι (είτε έχουν παρουσιάσει πόστερ είτε όχι), μπορούν να συμμετέχουν με ομιλίες σχετικές με τις θεματικές ενότητες (πρβλ. ανακοίνωση), διάρκειας 10-15min.

Δηλώσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντο συμμετοχής: Οργανωτική Επιτροπή μέχρι 31/10/2015.

Οι ομιλίες θα παραδοθούν σε ψηφιακή και έντυπη μορφή και θα αναρτηθούν στον ιστοχώρο της BRAU 3.

Πληροφορίες:

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης , Νικόλαος Λιανός, nlianos@arch.duth.gr

Δήμος Κοζάνης, Δεσποτίδης Κωσταντίνος , despotidis@kozanh.gr

Τ.Ε.Ε. Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, Ζιώγας Κων/νος, tee_koz@tee.gr

Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Κοζάνη Π.Ε. Κοζάνης. Αγγέλης Πολυνείκης, agelis@otenet.gr

Ονόματα οργανωτικής επιτροπής:

Λιανός Νικόλαος, Δ.Π.Θ.

Δεσποτίδης Κωσταντίνος, Δήμος Κοζάνης

Ζιώγας Κωνσταντίνος, Τ.Ε.Ε Δυτ. Μακεδονίας

Αγγέλης Πολυνείκης, Σύνδεσμος Γραμμάτων και τεχνών Π.Ε. Κοζάνης