Επιστροφή

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης για την Παγκόσμια Ημέρα Νερού

Η 22η Μαρτίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Νερού και παρά τις πολιτικές που εφαρμόζονται για την εξοικονόμηση και την ποιοτική αναβάθμιση των υδάτινων πόρων η κατάσταση που καταγράφεται είναι δυσοίωνη.

Η UNISEF κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ζωή εκατομμυρίων παιδιών καθώς  καθημερινά πεθαίνουν 6.000 παιδιά από έλλειψη νερού.

Η UNESCO υποστηρίζει ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες το 80% των ασθενειών συνδέονται με το νερό, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 3 εκατομμύρια άνθρωποι να χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο εξαιτίας της κακής ποιότητας πόσιμου νερού που καταναλώνουν.

Στην Ελλάδα το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται σε αποσπασματικές πολιτικές για την προστασία των υδάτινων πόρων.

12 χρόνια μετά την υιοθέτηση της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Νερά 2000/60 η πατρίδα μας αδυνατεί να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δηλαδή του πως θα προστατεύσουμε τα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα της Ελλάδας ως το 2015.

Δεν συστάθηκαν ακόμα τα Περιφερειακά Συμβούλια Υδάτων και δεν έχει συνεδριάσει ποτέ το Εθνικό Συμβούλιο Υδάτων.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι η ανυπαρξία ορθολογικής χρήσης, η υπερκατανάλωση νερού, με την μερίδα του λέοντος να κατέχει η γεωργία με ποσοστό που ξεπερνά το 80% με κατεξοχήν υδροβόρες καλλιέργειες.

Η ΔΕΥΑ Κοζάνης από την αρχική λειτουργία της (1988) μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται ουσιαστικά τόσο για την προστασία των υδάτινων πόρων της περιοχής όσο και στην ορθολογική χρήση αυτών στα πλαίσια αφενός παροχής νερού ύδρευσης στον Δήμο Κοζάνης αφετέρου δε με τον καθορισμό των αστικών λυμάτων με την λειτουργία βιολογικών καθαρισμών.

Μέχρι σήμερα έχει επενδύσει σε νέα έργα εξωτερικών υδραγωγείων ύδρευσης, εσωτερικών δικτύων ύδρευσης, μονάδων βιολογικών καθαρισμών και δικτύων αποχέτευσης στον Δήμο Κοζάνης ύψους 70 εκ. ευρώ, και σχεδιάζει να υλοποιήσει την περίοδο 2012-2015 μέσω ΕΣΠΑ στον Καλλικρατικό Δήμο Κοζάνης έργα προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ επιλύοντας χρόνια προβλήματα στους τομείς ύδρευσης – αποχέτευσης – Βιολογικών  Καθαρισμών.

Η ΔΕΥΑΚ Κοζάνης με αφορμή το έργο Waterloss που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα MED της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο είναι εταίρος μαζί με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια από την Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Σλοβενία, Κύπρο και Ελλάδα, και που αφορά ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τον έλεγχο απωλειών σε δίκτυα ύδρευσης θα προχωρήσει εντός του 2012 σε εκδηλώσεις για την πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών του Δήμου Κοζάνης στα σημαντικά θέματα της ορθολογικής διαχείρισης του νερού.