Επιστροφή

Η προγραμματισμένη εκδήλωση παράδοσης παιχνιδιών στο Δήμο Κοζάνης από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κοζάνης, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, αναβάλλεται.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η προγραμματισμένη εκδήλωση παράδοσης παιχνιδιών στο Δήμο Κοζάνης από τον Σύλλογο Ηπειρωτών Κοζάνης, που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου, στις 11π.μ. στο χώρο του Κ.Η.Φ.Η., αναβάλλεται.