Επιστροφή

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ για την Κοζάνη: Από το σχέδιο στην εφαρμογή- Τετάρτη 18 Νοεμβρίου


ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
 

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ: ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ

 

Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας. Μπουσίου & Εστίας 3, Κοζάνη 18/11/15

18:00-20:00
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ


Προεδρείο: Βάγια Δινοπούλου, Πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης εργου

ΩΡΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΤΟΜΟ
18:00
Έναρξη
 
18:05
Χαιρετισμός

Λευτέρης Ιωαννίδης, Δήμαρχος

18:15

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ για την Κοζάνη (ΣΣΜΚ) – Σύνοψη του συνολικού έργου

Αλέξιος Δέφνερ Διευθυντής του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής (ΕΤΟΥΣΕΠ), Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ), Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ)

18:25

Η διαδικασία της διαβούλευσης στο ΣΣΜΚ

Κλεάνθης Συρακούλης, ΤΕΙ Θεσσαλίας

18:40

Σύνοψη των εξειδικευμένων Πακέτων προώθησης του ΣΣΜΚ

Νικόλαος Καραχάλης, ΤΜΧΠΠΑ/ ΕΑΠ

19:10

Οργανωτικά ζητήματα του ΣΣΜΚ

Θεόδωρος Μεταξάς, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΠΘ

19:30

Επόμενα βήματα

Αλέξιος Δέφνερ

20:00

Λήξη