Επιστροφή

Εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το αρδευτικό δίκτυο Άνω Κώμης

Στην ενίσχυση της αγροτικής δραστηριότητας και την τόνωση της τοπικής οικονομίας στοχεύει ο Δήμος Κοζάνης, μέσω της υλοποίησης έργων και της ανάληψης πρωτοβουλιών που αφορούν στον πρωτογενή τομέα.

Σε αυτή την κατεύθυνση, εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το αρδευτικό δίκτυο Άνω Κώμης, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης από το δήμαρχο Κοζάνης Λάζαρο Μαλούτα και τον ανάδοχο του έργου Κωνσταντίνου Κόκκινο, τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023, στο Κοινοτικό Κατάστημα Άνω Κώμης. 
Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν επίσης, η αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Μελετών Νούλα Τουμπουλίδου, ο αντιδήμαρχος Κοινοτήτων Γιώργιος Δουγαλής, καθώς και  ο πρόεδρος της Κοινότητας Δημήτρης Κορκίδας. 
Ο κ. Μαλούτας αναφέρθηκε στην παράδοση που έχει η περιοχή στην καλλιέργεια κηπευτικών φυτών και υπογράμμισε τη σημασία της ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Σημειώνεται, ότι σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των παλαιών υφιστάμενων υποδομών άρδευσης, αλλά και η επέκταση του αρδευτικού δικτύου της Άνω Κώμης, με την εξασφάλιση ταυτόχρονα του απαραίτητου αρδευτικού νερού, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, την μείωση του κόστους παραγωγής και την αύξηση της προστιθέμενης αξίας της γεωργικής γης.
Ο προϋπολογισμός της σύμβασης ανέρχεται σε 2.107.795,93 ευρώ με ΦΠΑ. Η χρηματοδότηση είναι από ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014–2020» στο ΜΕΤΡΟ 4 «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού» του Π.Α.Α. 2014–2020, με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) και το Ελληνικό Δημόσιο.