Επιστροφή

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα την εφαρμογή της προσέγγισης LEADER του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης

 

Ο Δήμος Κοζάνης, η Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ANKO και το  Εμπορικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Κοζάνης,

προσκαλούν
 

τους ενδιαφερόμενους υποψήφιους επενδυτές, κατοίκους της περιοχής, σε ενημερωτική συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη                 16/1/2013 και ώρα 18:00μμ στο χώρο του πρώην Δημαρχείου Ελλησπόντου στην Κοιλάδα Κοζάνης.

Η ενημέρωση θα αφορά στην 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Άξονα 4 «Εφαρμογή της προσέγγισης LEADER » του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2007-2013.

 

 

Στελέχη της ΑΝΚΟ, που είναι η Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος στο Νομό Κοζάνης, θα παρουσιάσουν αναλυτικά τις δράσεις που έχουν προκηρυχθεί καθώς και τις δυνατότητες και ευκαιρίες  που παρέχονται από το πρόγραμμα έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τις προτάσεις τους έως τις                      28 Φεβρουαρίου 2013, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων.

                                                   
 

        Με τιμή

 
 
 
 Ο Δήμαρχος Κοζάνης      Ο Πρόεδρος της ΑΝΚΟ          Ο Πρόεδρος του                    
                                                             &                               Επιμελητηρίου
 
Λάζαρος Μαλούτας          Κυριάκος Μιχαηλίδης    Κώστας  Κυριακίδης      
 
 
 
 
 
της   Ε . Δ . Π . LEADER