Επιστροφή

Εγκαίνια έκθεσης Fred Boissonas εικόνες της Ελλάδας, Σάββατο 22 Μαρτίου, Λαογραφικό Μουσείο