Επιστροφή

Εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN - Ο Δήμος Κοζάνης μπαίνει δυναμικά στην ψηφιακή εποχή

 

Ο Δήμος Κοζάνης προχωρά στην υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου «Κοζάνη – Έξυπνη Πόλη». Η αρχή έγινε τον Οκτώβρη του 2019, όταν μετά από πρωτοβουλία του δημάρχου, Λάζαρου Μαλούτα, ομάδα εργασίας προχώρησε στον σχεδιασμό της «Έξυπνης Κοζάνης» του μέλλοντος. 

Τη βάση για την υλοποίηση του κυρίου όγκου των έξυπνων εφαρμογών, θα αποτελέσει η εγκατάσταση του δικτύου LoRaWAN, έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της Προγραμματικής Σύμβασης που υπογράφηκε ανάμεσα στον Δήμο Κοζάνης και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Το διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT), τεχνολογία που ταυτίζεται με τις Έξυπνες Πόλεις, επιτρέπει τη σύνδεση μεγάλου αριθμού συσκευών (φώτα οδικού δικτύου, αισθητήρες ανίχνευσης ελεύθερων θέσεων πάρκινγκ, αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας κ.λπ.) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών και δεδομένων.  Η τεχνολογία αυτή σε συνδυασμό με τα δίκτυα ευρείας περιοχής χαμηλής ισχύος (LoRaWAN) αξιοποιείται προσφέροντας πολλαπλά οφέλη. Τα δίκτυα LoRaWAN κυριαρχούν στις εφαρμογές έξυπνης πόλης μιας και  μπορούν να χρησιμοποιηθούν για επικοινωνίες μεγάλης εμβέλειας (15 - 25 km) και χαμηλής ισχύος, ενώ ταυτόχρονα έχουν ελάχιστο κόστος συντήρησης.

Η μελέτη ραδιοκάλυψης, το πρώτο παραδοτέο της προγραμματικής, παρουσιάστηκε χθες Τρίτη 27 Απριλίου, στο γραφείο δημάρχου από τον Νικόλαο Πλόσκα, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ΠΔΜ. Η εγκατάσταση του δικτύου που θα καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο των περιοχών του Δήμου, βρίσκεται στο στάδιο της υλοποίησης, ενώ προετοιμάζονται ήδη οι πρώτες εφαρμογές έξυπνης πόλης.

Μέσα από τον ιστότοπο https://smartcity.cityofkozani.gov.gr/ μπορείτε να ενημερώνεστε για κάθε νέα δράση /  έργο που θα οδηγήσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κοζάνης.