Επιστροφή

Έως 31 Αυγούστου οι δηλώσεις για διόρθωση τετραγωνικών και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με την καταληκτική ημερομηνία για τις παρακάτω περιπτώσεις Υπεύθυνης Δήλωσης:
1. Δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων στην Δ.Ε.Η. (ή άλλο πάροχο ηλεκτρικού ρεύματος)
2. Δήλωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου κτίσματος ή οικοπέδου
3. Δήλωση περί μη  χρήσης μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου (ακίνητα με διακοπή παροχής ρεύματος).
 
Η καταληκτική ημερομηνία για τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι η 31η Αυγούστου 2020. 
Επίσης, λόγω των συνθηκών και για την αποφυγή του συνωστισμού στις υπηρεσίες συστήνεται ή χρήση της εφαρμογής  taxisnet (www.gsis.gr) στην διεύθυνση tetragonika.govapp.gr, χωρίς δικαιολογητικά και έντυπη αίτηση, για τις περιπτώσεις 1. και 2.
Επιπλέον, για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (1,2,3) η δήλωση μπορεί να υποβληθεί στο Πρωτόκολλο του Δήμου Κοζάνης καταθέτοντας:
1) Ε9
2) Έντυπο πολεοδομικής τακτοποίησης (όπου υπάρχει)