Επιστροφή

Επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου από την Τρίτη 9/6/2020

Επαναλειτουργεί από την Τρίτη 9/6/20, για το κοινό, το κολυμβητήριο στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. ΔΙα/ΓΠ.οικ. 33465/2020 ΦΕΚ 2087/Β/30-5-2020 κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού. 
Οι ώρες και οι μέρες λειτουργίας παραμένουν ίδιες.
Πληροφορίες 2461 0 34311