Επιστροφή

Εργασίες φυτοπροστασίας σε δένδρα στο Δήμο Κοζάνης

Από το Τμήμα Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης του Δήμου Κοζάνης θα εκτελεστούν εργασίες φυτοπροστασίας σε πεύκα στο Δήμο Κοζάνης.
Τo Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2020 από 7:00 έως 15:00 θα γίνουν ψεκασμοί σε πεύκα για την πιτυοκάμπη των πεύκων σε κεντρικά σημεία, σε κοιμητήρια  και σε σχολικές αυλές στις παρακάτω τοπικές κοινότητες:
Τ.Κ. Πολυμύλου 
Τ.Κ. Αυγής 
Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου
Τ.Κ. Ρυακίου
Τ.Κ. Ακρινής
 
Η επέμβαση θα γίνει με βιολογικό σκεύασμα από εξειδικευμένο συνεργείο. Τα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι ασφαλή και εγκεκριμένα για χρήση σε κατοικημένες περιοχές. Ωστόσο παρακαλούνται οι κάτοικοι να διατηρήσουν κλειστά παράθυρα και πόρτες  και να φροντίσουν να μην υπάρχουν ρούχα ή τρόφιμα σε εξωτερικούς χώρους ώστε  να αποφευχθεί έκθεση στο ψεκαστικό διάλυμα.