Επιστροφή

Eργασίες τηλεθέρμανσης στην περιοχή του Ξενία

Η Δημοτική Αστυνομία Κοζάνης ανακοινώνει ότι από την Πέμπτη 16/09/2010 έως την Κυριακή 26/09/2010, θα πραγματοποιηθούν εργασίες τηλεθέρμανσης στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Μεταμορφώσεως, Αετοράχης και Λυκούργου (Ο.Τ. 688, 694). 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι και χρήστες της εν λόγω περιοχής για την κατανόηση τους έως ότου περατωθούν οι εργασίες.