Επιστροφή

Ευχαριστήριο του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο ΙΕΚ VOLTEROS Κοζάνης-τμήμα Κομμωτικής τέχνης

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Κοζάνης ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση, τις/τους καθηγήτριες/καθηγητές, σπουδαστές/σπουδάστριες του ΙΕΚ VOLTEROS Κοζάνης-τμήματος Κομμωτικής τέχνης. 
Η διαρκής θετική ανταπόκριση στα αιτήματα δωρεάν κάλυψης αναγκών κομμωτικής των φιλοξενουμένων, παιδιών και γυναικών, αποδεικνύει έμπρακτα την στάση του ΙΕΚ VOLTEROS να στέκεται αρωγός και να συμβάλει στην καταπολέμηση των έμφυλων ανισοτήτων, στην ουσιαστική υποστήριξη για ομαλή ένταξη του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 
Ευχαριστούμε από καρδιάς τη Διοίκηση του ΙΕΚ VOLTEROS Κοζάνης-τμήματος Κομμωτικής τέχνης που στέκεται πλάι μας, χωρίς διακρίσεις.