Επιστροφή

Κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι επιστροφές δημοτικών τελών

Ο Δήμος Κοζάνης ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους, πως έχουν κατατεθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων οι επιστροφές από τη μείωση των δημοτικών τελών.
 
Συγκεκριμένα, το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης με την 608/2019 απόφαση του, ενέκρινε τη μείωση των δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2020, σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:
 
– άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ποσοστού 67% και άνω
– πολύτεκνους, και
– άπορους (δικαιούχοι κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης – Κ.Ε.Α.).