Επιστροφή

Καυσόξυλα σε κατοίκους Σιδερών & Αγίου Χαραλάμπους

Μετά από τις απαραίτητες ενέργειες του Τμήματος Πρασίνου και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης, έχει περατωθεί η υλοτόμηση των αναγκαίων ποσοτήτων ξυλείας οξυάς από το Δημοτικό Δάσος Αγ. Χαραλάμπους για την κάλυψη των ατομικών αναγκών θέρμανσης των μονίμων κατοίκων της Κοινότητας Αγ. Χαραλάμπους. Ήδη οι περισσότεροι δικαιούχοι έχουν προμηθευτεί την ξυλεία που τους αναλογεί, με τη διανομή του συνόλου των καυσόξυλων να ολοκληρώνεται τις αμέσως προσεχείς ημέρες.
Ο #dimos_kozanis, ως ιδιοκτήτης των Δημοτικών Δασών Αγ. Χαραλάμπους, Σιδερών και Λιβερών έχει προβεί τα τελευταία τρία χρόνια στη συλλογή στοιχείων και τη σύνταξη των Πινάκων Υλοτόμησης για τα παραπάνω Δάση και προχωρά τους διαγωνισμούς , ώστε να είναι σε θέση να παρέχει στους μόνιμους κατοίκους τα καυσόξυλα που δικαιούνται, σύμφωνα με τις δυνατότητες του κάθε δάσους, την αρχή της αειφορίας και τη Δασική Νομοθεσία, υπό την πλήρη εποπτεία του Δασαρχείου Κοζάνης.
Άμεσα ξεκινάει και η υλοτόμηση και διανομή στο Δάσος των Σιδερών, ενώ για το 2023 θα γίνουν ξυλεύσεις για κάλυψη ατομικών αναγκών θέρμανσης σύμφωνα με τους Πίνακες Υλοτομίας και για τις τρεις Κοινότητες.