Επιστροφή

Κοζάνη: Ήρθαν τα «έξυπνα» παγκάκια και οι ηλιακοί φορτιστές για τους πολίτες

Δύο ηλιακά παγκάκια–αυτόνομους σταθμούς φόρτισης κινητών συσκευών και έναν ηλιακό στύλο-αυτόνομο σταθμό φόρτισης κινητών συσκευών, τύπου ομπρέλας, τοποθέτησε και ενεργοποίησε  ο Δήμος Κοζάνης, στο χώρο της κεντρικής πλατείας και στον πεζόδρομο της οδού Ειρήνης. 

Η εν λόγω προμήθεια υλοποιείται στο πλαίσιο της «Προμήθειας και Εγκατάστασης Αστικού Εξοπλισμού Κοινόχρηστων Χώρων» του Δήμου Κοζάνης και η χρηματοδότηση προέρχεται κατά 80% από το Πράσινο Ταμείο «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, του Άξονα Προτεραιότητας 1: «Αστική Αναζωογόνηση» και κατά 20% από πόρους του Δήμου Κοζάνης.

Ο  εξοπλισμός είναι απόλυτα φιλικός προς το περιβάλλον, καθώς έχει 100% αυτονομία ενέργειας και εναρμονίζεται απόλυτα με τον χώρο. Δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένος στο ηλεκτροδοτούμενο δίκτυο. Τα παγκάκια και ο στύλος τύπου ομπρέλας, λειτουργούν μόνο με ηλιακή ενέργεια και δίνουν τη δυνατότητα φόρτισης κινητών συσκευών μέσω θυρών USB, δυνατότητα ασύρματης φόρτισης (QI) συσκευών, καθώς και διασύνδεσης στο Internet μέσω 4G Wifi.