Επιστροφή

Κοζάνη: Ξεκίνησε η «μεταμόρφωση» της πλατείας Λασσάνη

«Έπιασαν δουλειά» τα πρώτα τρυπάνια και σκαπτικά μηχανήματα στην οδό Κωστή Παλαμά, σηματοδοτώντας την έναρξη της   «μεταμόρφωσης» της πλατείας Λασσάνη στην πόλη της Κοζάνης, τη Δευτέρα 3 Ιουλίου 2023. 
Οι πρώτες εργασίες αφορούν στη διαμόρφωση των προσωρινών θέσεων επιβίβασης και αποβίβασης των πολιτών,  σε απόλυτη συνεργασία με την ΚΤΕΛ Αστικών Α.Ε. και με σεβασμό στην παροχή του συγκοινωνιακού τους έργου. Θα ακολουθήσουν τα επόμενα στάδια της ανάπλασης, που θα αναβαθμίσουν αισθητικά, αλλά και λειτουργικά την πλατεία.
Υπενθυμίζεται, ότι το έργο περιλαμβάνει ολική ανάπλαση της  πλατείας Λασσάνη σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των οδικών αξόνων που την περιβάλλουν, καθώς και των πέριξ οδών (Ερμού, Κ. Παλαμά, Αρχελάου, Ιερολοχιτών, Πολυζούλη και Αθηνάς). 
Πρωταρχικό μέλημα του Δήμου Κοζάνης είναι η αποφυγή διατάραξης της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών, η απρόσκοπτη λειτουργία των καταστημάτων και η όσο το δυνατόν μικρότερη όχληση των περίοικων. 
Σημειώνεται, ότι  η ανάπλαση έχει ενταχθεί στην Πράξη «Ανάπλαση Πλατείας Λασσάνη και πέριξ οδών», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».  
Οι εργασίες στη δεύτερη σε μέγεθος πλατεία της πόλης της Κοζάνης αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 24 μήνες.