Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών

Στα πλαίσια του έργου «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών και οδικής ασφάλειας στις αρτηρίες Κοζάνης», θα πραγματοποιηθούν εργασίες μονοδρόμησης της οδού Ιωνίας (πρώην Κρόκου) από τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015 έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2015.

 

Η οδός Ιωνίας θα μονοδρομηθεί με φορά κατεύθυνσης από τη Δημοτική Κοινότητα Κρόκου προς την Κοζάνη, από το ύψος της οδού Ι. Κακριδή έως το ύψος της οδού Παπαχατζή Νικολάου. Η εκτροπή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω των οδών Ι. Κακριδή- Ε. Σλήμαν και Θ. Κολοκοτρώνη, με κατάλληλη σήμανση καθοδήγησης.