Επιστροφή

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω εργασιών αποκατάστασης οδοστρωμάτων

Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 05/07/2012
Αριθμ. πρωτ.: 893
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Σ. Θεοδωρίδου
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις λόγω  εργασιών αποκατάστασης οδοστρωμάτων»
Σχετ.  
:
Υπ’ αριθμ. 893/03-07-2012 αίτηση του Νικολαίδη Στυλιανού 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)

3.Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α)Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Μοναστηρίου, την Κυριακή 09/07/2012 από τις 17:00 έως τις 20:00.Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις οδούς Δημοκρατίας και Αγίας Παρασκευής.

 

Β)Τη στένωση της οδού Πτωχοκομείου στο δεξί ρεύμα κυκλοφορίας καθώς και την απαγόρευση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Μάνου Κατράκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πτωχοκομείου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μελίνας Μερκούρη, την Κυριακή 08/07/2012 από τις 13:00 έως τις 14:00.

 

Γ)Τη στένωση του κόμβου Κρόκου καθώς και των οδών καθώς και των οδών 11ης Οκτωβρίου και Κωνσταντίνου Καραμανλή έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μπακόλα, την Κυριακή 08/07/2012 από τις 07:30 έως τις 13:00.

 

Δ)Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ρουσιάδου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Παγούνη, την Κυριακή 08/07/2012 από τις 14:30 έως τις 16:30.

 

Ε)Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Φον Κοζάνη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Παρακειμένου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πτολεμαίων, τη Δευτέρα 09/07/2012 από τις 08:00 έως τις 10:00 καθώς και την Τρίτη 10/07/2012 από τις 07:30 έως τις 09:00.

     Επίσης στην οδό Φον Κοζάνη θα απαγορευθεί η είσοδος σε φορτηγά οχήματα άνω των 5 τόνων και λεωφορεία.

 

ΣΤ)Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων της οδού Καστοριάς, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πτολεμαίων έως τη διασταύρωσή της με την οδό Μαμάτσιου, τη Δευτέρα 09/07/2012 από τις 10:00 έως τις 14:00 καθώς και την Τρίτη 10/07/2012 από τις 09:30 έως τις 12:30.

     Επίσης στην οδό Καστοριάς θα απαγορευθεί η είσοδος σε φορτηγά οχήματα άνω των 5 τόνων και λεωφορεία.

 

Ζ)Την απαγόρευση της στάθμευσης και της κυκλοφορίας στην οδό Ναβαρίνου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Κωστή Παλαμά έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ολύμπου, τη Δευτέρα 09/07/2012 από τις 14:30 έως τις 16:00 καθώς και την Τρίτη 10/07/2012 από τις 14:30 έως τις 16:30.

 
 

Η) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια

Δημοτικής Αστυνομίας

 
 
 
 
Θεοδωρίδου Μαρία

Θ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.