Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  10/11/2012
Αριθμ. πρωτ.:  1509
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 1509/ 07-11-2012 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Ιωνίας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κρόκο, από τη διασταύρωσή της με την οδό Αλιάκμονος έως τη διασταύρωσή της με την οδό Έβρου, από την Πέμπτη 08/11/2012 και ώρα 07:30 έως την Πέμπτη 22/11/2012 και ώρα 20:00.

 
 

Β) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σιαλβέρα, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ιωνίας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αιόλου, από την Πέμπτη 08/11/2012 και ώρα 07:30 έως την Πέμπτη 22/11/2012 και ώρα 20:00.

 
 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 22/11/2012.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.