Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  11/03/2013
Αριθμ. πρωτ.:   399
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »

Σχετ.  
:
Υπ’ αριθμ. 399/ 08-03-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων τη Δευτέρα 11/03/2013 στις παρακάτω οδούς:

·   Βενιζέλου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ερμού έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ν. Δελιαλή, από ώρα 13:30 έως ώρα 18:00.

·   Μεγάλου Αλεξάνδρου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Υψηλάντου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Πλακοπίτη, από ώρα 13:30 έως ώρα 18:00.

·   Γιάνναρη, από τη διασταύρωσή της με την πλατεία Μπρίστολ έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως, από ώρα 11:00 έως ώρα 13:00.

·   Πανόρμου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σμύρνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Γιάνναρη, από ώρα 13:00 έως ώρα 14:00.

·   Κωνσταντινουπόλεως, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σμύρνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Γιάνναρη, από ώρα 14:00 έως ώρα 15:00.

·   Αλιάκμωνος, από ώρα 15:00 έως ώρα 16:30.

·   Αθηνών και Ζωοδόχου Πηγής, από τη διασταύρωσή της με την οδό Βεροίας έως τη διασταύρωσή της με την πλατεία Ελίμειας, από ώρα 16:30 έως ώρα 18:00.

 
 

Β) Στένωση του ρεύματος ανόδου της οδού Αγίας Παρασκευής, τη Δευτέρα 11/03/2013 από ώρα 18:00 έως ώρα 18:30.

 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 11/03/2013.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.