Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  22/04/2013
Αριθμ. πρωτ.:   666
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Βακαρέλη Λαμπρινή
24613 0 1194
24610-29170
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 666/ 19-04-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων από την Παρασκευή 19/04/2013 έως την Τρίτη 30/04/2013 και όλες τις ώρες στις παρακάτω οδούς:

 

· Χ. Μεγδάνη από την οδό Ξ. Τριανταφυλλίδη έως την οδό Βαμβακά

· Ζαλόγγου
 

Β) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Τράντα, από τη διασταύρωσή της με την οδό Χειμμάρας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Γ.Τιόλη, από τη Δευτέρα 22/04/2013 έως τη Δευτέρα 03/05/2013 και όλες τις ώρες.

 

Γ) Σε περίπτωση που οι εργασίες θα ολοκληρωθούν νωρίτερα, οι πολίτες θα ενημερωθούν εγκαίρως.

 
Δ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 03/05/2013.
 
 

Ε) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
 

Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

 
 

                    Θεοδωρίδου Μαρία

 

Στ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.