Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην Κοζάνη

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 26/09/2012
Αριθμ. πρωτ.:  1234
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
 
:
:
:
:
:
:
:
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
ΠΡΟΣ:
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝ:
Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης
 
 
 
Σωματείο Ταξί Κοζάνης
ΘΕΜΑ
:
«Λήψη έκτακτων μέτρων λόγω Εμποροπανήγυρης Νιάημερου » 
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης όλων των οχημάτων πλην των ΤAXI  (7 θέσεις ΤΑΧΙ), στην οδό Μοναστηρίου  από τη διασταύρωσή της με τον Κυκλικό κόμβο Ξενία έως τη διασταύρωσή της με την οδό Επισκόπου Ευγενίου.

 

Β)  Την απαγόρευση της στάθμευσης και  κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό  Αηλιόστρατας, από τη διασταύρωσή της με την οδό Σακαλή έως το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται δια μέσου της οδού Σακαλή  προς την οδό Ξενία.  

 
 
 

Γ) Την μονοδρόμηση του δρόμου του «Ξενία» με φορά κατεύθυνσης προς Μοναστηρίου.

 

Δ) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στον δρόμο προς ΔΙΑΔΥΜΑ πλην των οχημάτων του Δήμου, οχημάτων εκτάκτου ανάγκης και απορριμματοφόρων ΔΙΑΔΥΜΑ και οχημάτων εκθετών της εμποροπανήγυρης.

 
 

Ε)Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από την Κυριακή 30/09/2012 ώρα 14:00 έως την Τρίτη 02/10/2012 ώρα 24:00.

 
 

Στ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
Κοινοποίηση
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Ζ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.