Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  26/06/2013
Αριθμ. πρωτ.:   1131
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Θεοδωρίδου Σοφία
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
      
 
 
ΘΕΜΑ
:
«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »
Σχετ.  
:

Υπ’ αριθμ. 1131/ 26-06-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ

 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

4. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση τμηματικά της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων την Πέμπτη 27/06/2013 από ώρα 07:00 έως ώρα 20:00 στις παρακάτω οδούς:

 

·  Χατζηκωνσταντίνου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Καστοριάς έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αργυροκάστρου

·  Προύσσης, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πανόρμου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Σμύρνης

·  Πατριάρχου Φωτίου, από τη διασταύρωσή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Κωνσταντινουπόλεως

·  Πέτρας, από τη διασταύρωσή της με την οδό Δρίσκου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Νικοκλέους

·  Δρίσκου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Πέτρας έως τη διασταύρωσή της με την οδό Αμμούδας

·  Κυζίκου, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μεθώνης έως τη διασταύρωσή της με την οδό Τανάγρας

·Ολυμπίου Γεωργάκη, από τη διασταύρωσή της με την οδό Φον Κοζάνι έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ρήγα Φεραίου

·στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Τράντα, από τη διασταύρωσή της με την οδό Στοάς έως τη διασταύρωσή της με την πλατεία 28ης Οκτωβρίου

 
 

Β) Την απαγόρευση της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων άνω των 3,5 τόνων, αστικών, ΚΤΕΛ και τουριστικών λεωφορείων επί της πλατείας Ελευθερίας, από τη διασταύρωσή της με την οδό Μπουσίου έως τη διασταύρωσή της με την οδό Φον Κοζάνι καθώς και επί της οδού Φον Κοζάνι, από τη διασταύρωσή της με την οδό Ολυμπίου Γεωργάκη έως τη διασταύρωσή της με την οδό Ιουστινιανού, την Πέμπτη 27/06/2013 από ώρα 11:00 έως ώρα 13:00.

 
 
Γ) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 27/06/2013.
 
 

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4,5,52,103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 

Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

 
 
 

                    Θεοδωρίδου Μαρία

Κλάδου ΠΕ