Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε διάφορες οδούς λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη,  24/01/2013
Αριθμ. πρωτ.:   99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Βακαρέλη Λαμπρινή
24613 0 1194
24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης »

Σχετ.  
:
Υπ’ αριθμ. 99/ 24-01-2013 αίτηση της ΤΣΙΟΜΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 
 
  
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Δήμαρχος Κοζάνης
Λαμβάνοντας υπόψη :
1. Τον Ν3731/2008.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04   απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’).

4. Την 259/21571 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης υπογραφών.

5. Το ως άνω αναφερόμενο σχετικό.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την απαγόρευση της στάθμευσης και κυκλοφορίας των οχημάτων στις παρακάτω οδούς:

·   Ψαρών με Τσιμισκή

·   Γιαχνίκα Ζήση με (Αγοράς & Αμφιλοχίας)

·   Ηροδότου με (Δοξάτου)

·   Ναουμίδου με (Πέτρας & Νυμφαίου)

·   Ζαλόγγου με (Γκαγκαλή)

·   Γ.Τιόλη & Κλεισούρας

 

από την Παρασκευή 25/01/2013 και ώρα 08:00 έως την Παρασκευή 15/02/2013 και ώρα 17:00.

 
 
 
Β) Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν την 15/02/2013.
 
 

Γ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 
 
 
 
 
 
Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας
 
 
                    Θεοδωρίδου Μαρία
 

Δ) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.