Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης κατά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας της Παναγίας

         
Βαθμός ασφαλείας:
Βαθμός προτεραιότητας:
Να διατηρηθεί ως :
Κοζάνη, 9/05/2013
Αριθμ. πρωτ. 791
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ
Ταχ.Δ/νση
Ταχ.Κώδ Πληροφορίες
Τηλέφωνο
FAX
E - mail
:
:
:
:
:
:
:
:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Καστοριάς & Φλέμινγκ
50100
Βακαρέλη Λαμπρινή
2461301194                                    24610-29170
 
 
 
ΘΕΜΑ
:

«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης κατά τη λιτάνευση της Ιερής Εικόνας  της Παναγίας»
 
 
ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Κοζάνης

Λαμβάνοντας υπόψη :

1.Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.2696/99.

2.Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11825/25-11-04 απόφασης ΓΓΠΔ (ΦΕΚ 1817/04 τ.Β’)

 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 

Α) Την Απαγόρευση της Στάσης και της Στάθμευσης την Κυριακή, 12/05/2013, από ώρα 14:00 έως ώρα 21:30 στις οδούς: Αριστοτέλους (από τη συμβολή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό  Γκέρτσιου και στο ρεύμα καθόδου προς Γκέρτσιου), 11ης Οκτωβρίου (από την έναρξή της έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους), Ελ. Βενιζέλου, Ξεν. Τριανταφυλλίδη (από την έναρξή της έως τη συμβολή της με την οδό Χ. Μεγδάνη) και στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

 

Β)    Την Απαγόρευση της Κυκλοφορίας την Κυριακή, 12/05/2013, από ώρα 19:00 έως ώρα 21:30 στις οδούς:  Γκέρτσιου – Αριστοτέλους (από τη συμβολή της με την οδό 11ης Οκτωβρίου έως τη συμβολή της με την οδό Γκέρτσιου και στο ρεύμα καθόδου προς Γκέρτσιου), 11ης Οκτωβρίου (από την έναρξή της έως τη συμβολή της με την οδό Αριστοτέλους), Ελ. Βενιζέλου, Ξεν. Τριανταφυλλίδη (από την έναρξή της έως τη συμβολή της με την οδό Χ. Μεγδάνη) και στην πλατεία 28ης Οκτωβρίου.

 

Γ) Η κυκλοφορία θα εξυπηρετείται παρόδια.

Δ) Οι παραβάτες της παρούσης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 103 και 104 του Ν. 2696/99 «περί ΚΟΚ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 

Ε) Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από της δημοσιεύσεως και της τοποθέτησης των σχετικών πινακίδων ή μέσων σήμανσης ή με την παρουσία τροχονόμων.

 
 
 
 
Κοινοποίηση
 

1.          Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης

 
 

Με εντολή Δημάρχου

Η Διευθύντρια Δημοτικής Αστυνομίας

 
 

Θεοδωρίδου Μαρία