Επιστροφή

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Κοζάνης λόγω τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών

Ρυθμίσεις κυκλοφορίας λόγω τοποθέτησης δικτύου οπτικών ινών θα πραγματοποιηθούν στην πόλης της Κοζάνης.

 Συγκεκριμένα:
  • Στην οδό Μπιζανίου από το ύψος της Αγ. Σαράντα έως Β.Ηπείρου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 18/08/2011
  • Στην οδό Μπιζανίου από το ύψος της Β.Ηπείρου έως Πύρρου, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός μίας λωρίδας κυκλοφορίας στις 18/08/2011
  • Στην οδό Μπιζανίου από το ύψος της Πύρρου έως Κύπρου , θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός μίας λωρίδας κυκλοφορίας στις 19/08/2011
  • Στην οδό Κύπρου από το ύψος της Μπιζανίου έως Ρουσιάδου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 19/08/2011
  • Στην οδό Ρουσιάδου από το ύψος της Κύπρου έως Μεγ. Αλεξάνδρου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 22/08/2011
  • Στην οδό Ρουσιάδου από το ύψος της Μεγ. Αλεξάνδρου έως Νικομηδείας, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 22/08/2011
  • Στην οδό Θερμοπυλών από το ύψος της 11ης Οκτωβρίου έως Ρουσιάδου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 23/08/2011
  • Στην οδό Αριστοφάνους από το ύψος της Γκέρτσου έως 11ης Οκτωβρίου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 23/08/2011
  • Στην οδό Καραβαγγέλη από το ύψος της 3ης Σεπτεμβρίου έως Νυμφαίου, θα πραγματοποιηθεί εκτροπή κυκλοφορίας (κλείσιμο) στις 24/08/2011
  • Στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου από το ύψος της Μακρυγιάννη έως Καραβαγγέλη, θα πραγματοποιηθεί αποκλεισμός μίας λωρίδας κυκλοφορίας στις 24/08/2011