Επιστροφή

Λάζαρος Μαλούτας: Θα στηρίξουμε με κάθε μέσο την ύπαρξη και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη Δυτική Μακεδονία

Στο υπό διαβούλευση σχέδιο «ΑΘΗΝΑ», και τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων του Πανεπιστημίου  Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και του ΤΕΙ, αναφέρθηκε ο Δήμαρχος Κοζάνης Λάζαρος Μαλούτας, επισημαίνοντας πως «ο Δήμος Κοζάνης από πλευράς του θα συνεχίσει κάθε προσπάθεια σε κοινή δράση με το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ ώστε να αναδείξει την αναγκαιότητα ύπαρξής και των δύο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Δυτική Μακεδονία».   

 
Δείτε την δήλωση:

 

 

 

Σύμφωνα με το σχέδιο  «Αθηνά» τα τμήματα που απορροφώνται και  αφορούν τη Δυτική Μακεδονία (σε ΑΕΙ και ΤΕΙ) είναι τα εξής:
- Διεθνούς Εμπορίου (Καστοριά) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων – Πόλη Καστοριά

- Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας (Καστοριά) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων – Πόλη Καστοριά

- Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων (Φλώρινα) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Διοίκηση Επιχειρήσεων Οργανισμών και Συστημάτων – Πόλη Καστοριά

- Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Γρεβενά) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Διοίκηση Επιχειρήσεων ΤΕΙ Σερρών ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού (Κατερίνη)

- Επιχειρησιακής Πληροφορικής (Γρεβενά) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Πληροφορικής και τεχνολογίας Υπολογιστών (Καστοριά) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Μηχανικών Πληροφορικής (Γρεβενά)

- Εφαρμοσμένης Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία (Γρεβενά) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Πληροφορικής και τεχνολογίας Υπολογιστών (Καστοριά) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Μηχανικών Πληροφορικής (Γρεβενά)

- Μαιευτικής (Κοζάνη) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Μαιευτικής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης στη Θεσσαλονίκη

- Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών (Κοζάνη) από το ΤΕΙ Λογιστικής (Κοζάνη) στην Κοζάνη

- Βαλκανικών Σπουδών (Φλώρινα) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη

- Ζωικής Παραγωγής (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης) ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ από Ζωικής Παραγωγής Δυτικής Μακεδονίας (Φλώρινα) ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ σε Ζωικής Παραγωγής με έδρα τη Φλώρινα