Επιστροφή

Λειτουργία κολυμβητηρίου για ΑμΕΑ στο Λιάπειο Αθλητικό Κέντρο

Μετά την υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 7-11-2020 (Αρ.1.παρ. 1 περίπτωση 20) το κολυμβητήριο του Λιάπειου Αθλητικού Κέντρου θα λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 10:00 έως τις 14:00 για να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία έτσι ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τη θεραπεία τους. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει κατά την είσοδό τους στο κολυμβητήριο να επιδεικνύουν βεβαίωση αναπηρίας, βεβαίωση υγείας από καρδιολόγο ή παθολόγο  όπως και βεβαίωση από τον θεράποντα ιατρό τους, η οποία θα συστήνει την κολύμβηση ως θεραπευτική άσκηση. Απαγορεύεται η χρήση των αποδυτηρίων.  Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε λουόμενο με αναπηρία είναι η ύπαρξη συνοδού.