Επιστροφή

Μείωση Δημοτικών Τελών για το 2023 σε ΑμεΑ, άπορους και πολύτεκνους – Κατάθεση Αίτησης έως 31 Μαρτίου 2024

 

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την αριθ. 314/2022 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η μείωση των δημοτικών τελών (Δ.Τ.) για το έτος 2023 σε ποσοστό (50%) πενήντα τοις εκατό, για τις παρακάτω κατηγορίες πολιτών:

Σε: 

- (Α.Μ.Ε.Α.), Άτομα   με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

- Άπορους (Δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης - ΚΕΑ)

- Πολύτεκνους

Η μείωση θα γίνει με επιστροφή του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, εφόσον κατατεθεί αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου, είτε ηλεκτρονικά στη Δ/νση: protokolo@kozanh.gr.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  • Αίτηση  (χορηγείται από την υπηρεσία του Δήμου)
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.
  • Έγγραφο με ευκρινή αναγραφή των στοιχείων ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού του αιτούντος. 
  • Φωτοαντίγραφα και των δύο όψεων της σελίδας του τελευταίου λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος, έτους 2023.
  • Σε περίπτωση που τα στοιχεία της παροχής της ΔΕΗ δεν είναι στο όνομα του αιτούντος δικαιούχου, απαιτείται η κατάθεση  αντιγράφου Φορολογικής Δήλωσης (Ε1) έτους 2022.

 

Υποβάλλονται υποχρεωτικά επίσης:

α) Οι ΑΜΕΑ:    Απόφαση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Αναπηρίας (Πιστοποιητικό Κ.Ε.Π.Α.), με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και με χρονική διάρκεια για το έτος 2023.

β) Οι Άποροι: Αντίγραφο της απόφασης δικαιούχου Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), με ισχύ για το έτος 2023.

γ) Οι Πολύτεκνοι:   Αντίγραφο Πιστοποιητικού Πολυτεκνικής Ιδιότητας ή αντίγραφο κάρτας Πολυτέκνου, θεωρημένη από το Σύλλογο Πολυτέκνων Ν. Κοζάνης, με ισχύ για το έτος 2023.

 

       

Προθεσμία κατάθεσης Αίτησης έως:    31 Μαρτίου 2024

 

Ακολουθούν οι αιτήσεις όλων των κατηγοριών

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΕΑ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΡΟΙ

 

ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ