Επιστροφή

Μέλη Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και Τακτικά-Αναπληρωματικά Μέλη Δημοτικής Επιτροπής

 

Στο πλαίσιο της 1ης ειδικής-τακτικής δια ζώσης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, η οποία έλαβε χώρα το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιανουαρίου 2024 στην Αίθουσα Κοβεντάρειο, αναδείχθηκε με ψηφοφορία, η νέα σύνθεση του Προεδρείου του Σώματος, η οποία έχει ως εξής:

-Πρόεδρος: Ελένη Παπαδοπούλου

-Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Τζουμερκιώτης

-Γραμματέας: Γεώργιος Βαλαής

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή των Τακτικών και Αναπληρωματικών Mελών της Δημοτικής Επιτροπής, που είναι τα εξής:

-Τακτικά Μέλη Παράταξης Δημάρχου:

1. Τσανακτσίδης Κυριάκος

2. Αλεξανδρίδης Γεώργιος

3. Βόμβας Κωνσταντίνος

4. Χατζημανώλη – Φουρκιώτη Κυριακή

5. Κουρού Κωνσταντίνος

- Αναπληρωματικά Μέλη Παράταξης Δημάρχου:

1. Αρνίδης Λεωνίδας

2. Χατζημανώλης Στυλιανός

3. Ιωαννίδης Ιωάννης

- Τακτικά Μέλη από τις Παρατάξεις της Μειοψηφίας:

1. Μαλούτας Λάζαρος

2. Κουζιάκης Χαρίσιος

3. Κουϊμτζίδου Ελπίδα

- Αναπληρωματικά Μέλη από τις Παρατάξεις της Μειοψηφίας:

1. Μάρας Ζήσης

2. Μυροφορίδης Ιωάννης

3. Ιωαννίδης Ελευθέριος

Επισημαίνεται ότι η θητεία του νέου Προεδρείου και των Μελών της Δημοτικής Επιτροπής ξεκίνησε στις 2 Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους και θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2026, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του ν.3852/2010.