Επιστροφή

Ο Δήμος Κοζάνης εφαρμόζει το Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία: Χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για έργα

Το Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ), που έχει εκπονήσει, θέτει σε εφαρμογή ο Δήμος Κοζάνης. Με την έγκριση της χρηματοδότησης του έργου «Πιλοτικές δράσεις για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος με βάση τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης για την προώθηση της Κυκλικής Οικονομίας (ΣΔΚΟ) του Δήμου Κοζάνης», από το Πράσινο Ταμείο (Απόφαση υπ΄ αριθμ. 265.9.1/2023), ξεκινά έργα και προγράμματα που περιλαμβάνονται στο ΣΔΚΟ.

Πιο συγκεκριμένα, το χρηματοδοτούμενο έργο περιλαμβάνει δύο δράσεις:

Δράση 1: Πιλοτική εφαρμογή Προγράμματος Πληρώνω όσο Πετάω (ΠοΠ).   Η δράση αποτελεί πιλοτική εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος Πληρώνω όσο Πετάω (ΠοΠ) και ανταποδοτικής Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ).

 Προβλέπεται προμήθεια 55 “έξυπνων” υπόγειων κάδων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίοι θα εγκατασταθούν σε επιλεγμένα κοινόχρηστα σημεία της Κοινότητας Πετρανών, καθώς και παρακολούθηση της λειτουργίας του εφαρμοζόμενου συστήματος.

Το σύστημα των υπόγειων κάδων θα συνοδεύεται από συστήματα ελεγχόμενης χρήσης και αναγνώρισης χρήστη, ζύγισης των απορριμμάτων, καλύπτοντας πάντα τις ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους. Με κατάλληλο  λειτουργικό σύστημα θα συλλεγούν όλα τα απαραίτητα δεδομένα και θα υπολογιστούν συγκεκριμένοι δείκτες, ώστε να μπορέσει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου Κοζάνης να αξιολογήσει και να τεκμηριώσει την επιτυχία της εφαρμογής, καθώς και να θέσει τις βάσεις για την επέκτασή της στο σύνολο του Δήμου.

Η επιτυχία της πιλοτικής εφαρμογής και η συλλογή ορθών δεδομένων για την αξιολόγησή της, απαιτεί την ενεργή συμμετοχή των πολιτών. Γι’ αυτό το λόγο αυτό προβλέπονται συγκεκριμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των χρηστών του συστήματος και προσωπική επαφή με τους πολίτες, ώστε να επιτευχθεί το προσδοκώμενο αποτέλεσμα.

 

Δράση 2: Μελέτη κατασκευής Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) Δήμου Κοζάνης. Η δράση περιλαμβάνει την ανάθεση των απαραίτητων μελετών για την κατασκευή κτιρίου που θα λειτουργήσει ως ΚΔΕΥ.

Σύμφωνα με το Νόμο 4819/2021 (Άρθρο 18) για τους σκοπούς της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της προώθησης της επαναχρησιμοποίησης, οι δήμοι με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία τουλάχιστον ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίησης Υλικών (ΚΔΕΥ) έως το τέλος του έτους 2023. 

Το κτήριο θα περιλαμβάνει κατάλληλα διαμορφωμένους διακριτούς χώρους για την ταξινόμηση, την επιδιόρθωση και την αποθήκευση μεταχειρισμένων αντικειμένων, όπως είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, παιχνίδια, έπιπλα, ποδήλατα, βιβλία και κλωστοϋφαντουργικά είδη. Αυτά τα υλικά αποτελούν το «ρεύμα – στόχο» που θα εκτραπεί από το συμβατικό τρόπο διαχείρισης και θα οδηγηθεί προς επισκευή και επαναχρησιμοποίηση. Επίσης προβλέπεται και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων κατάλληλη για χρήση ως χώρος ενημέρωσης και εκπαίδευσης αλλά και ως χώρος έκθεσης των επισκευασμένων υλικών.

Υπενθυμίζεται, ότι οι προτεινόμενες δράσεις περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Κυκλική Οικονομία του Δήμου Κοζάνης και επιλέχθηκαν με βάση 14 οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια.

Σημειώνεται, ότι ο προϋπολογισμός των δράσεων ανέρχεται στα 1.568.493,44 ευρώ και η χρηματοδότηση είναι εξ’ ολοκλήρου από το Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ.. Τα οριστικά συμπεράσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα εξαχθούν σε δύο χρόνια.

Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της ΠΕ Αρκαδίας», στο πλαίσιο των μέτρων 2 και 3 του Άξονα προτεραιότητας 2: «ΣΔΚΟ» του Πράσινου Ταμείου Ν.Π.Δ.Δ..