Επιστροφή

Ο Δήμος Κοζάνης για τις απολύσεις. Τη διαβεβαίωση ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος για απολύσεις ή μετακινήσεις υπαλλήλων του δίνει με ανακοίνωση που εξέδωσε ο Δήμος Κοζάνης (Πηγή:ethnos.gr)


Ο Δήμος Κοζάνης για τις απολύσεις

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε δημοσιεύματα των τελευταίων μηνών, σύμφωνα με τα οποία θα κλείσουν δημοτικές επιχειρήσεις και θα γίνουν απολύσεις προσωπικού σε δήμους με ελλείμματα. «Συνταξιοδοτήσεις, διαθεσιμότητες, κινητικότητα, απαγόρευση προσλήψεων έχουν αποδιαρθρώσει εντελώς την υπηρεσιακή δομή των δήμων από τους οποίους δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Τονίζεται επίσης ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Κοζάνης για το 2014 είναι ισοσκελισμένος και εγκεκριμένος από την αρμόδια υπηρεσία. Επιπλέον, ο δήμος δεν έχει οφειλές στο Δημόσιο ή στα ασφαλιστικά ταμεία και έχει αποπληρώσει το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών του σε τρίτους. Τέλος, το κλείσιμο του οικονομικού έτους 2013 έδειξε ότι ο δήμος είχε οικονομικό πλεόνασμα.

Από τα παραπάνω προκύπτει σαφέστατα ότι «τα οικονομικά του Δήμου Κοζάνης, παρά τη μεγάλη μείωση των κρατικών επιχορηγήσεων, έχουν βελτιωθεί σημαντικά και οι προϋπολογισμοί εκτελούνται κανονικά», καταλήγει η ανακοίνωση.