Επιστροφή

Ο Δήμος Κοζάνης στο Ευρωπαϊκό Έργο RAW4RES για τις πολιτικές εξόρυξης και ανθεκτικότητας πρώτων υλών κρίσιμης σημασίας

Το έργο με ακρωνύμιο RAW4RES αφορά τη διερεύνηση και την πρόταση ανάπτυξης περιφερειακών πολιτικών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία της ΕΕ μπορούν, σταδιακά, να αποσυνδέσουν τις ανάγκες των αλυσίδων εφοδιασμού τους από τις εισαγόμενες Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (CRMs). Χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα INTERREG EUROPE.
Σύμφωνα με την ΕΕ, ως κρίσιμης σημασίας πρώτες ύλες, έχουν αναγνωριστεί και ενταχθεί στο κατάλογο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30 ορυκτά, τα οποία εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο ανεπαρκούς διαθεσιμότητας κατά τα επόμενα 10 έτη, ενώ ταυτόχρονα κρίνονται απαραίτητα για εφαρμογές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας. Οι Κρίσιμες Πρώτες Ύλες είναι απαραίτητες για τις «πράσινες» τεχνολογίες (επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, λαμπτήρες φθορισμού και LED χαμηλής κατανάλωσης και υψηλής απόδοσης, μαγνήτες των ανεμογεννητριών, κλπ), τη βιομηχανία ηλεκτροκίνησης (ηλεκτρικά ποδήλατα, καταλύτες αυτοκινήτων, τρένα, φορτηγά, πλοία, αεροσκάφη) και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, και επομένως ιδιαίτερα σημαντικές για την υλοποίηση της Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης στην Κλιματική Ουδετερότητα.
Η ΕΕ αντιμετωπίζει προβλήματα και αδυναμίες κατά μήκος της αλυσίδας ανεφοδιασμού της, καθώς βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε εισαγωγές από μεμονωμένες πηγές. Τα συγκεκριμένα ορυκτά μπορούν να εξαχθούν από προϊόντα που έχουν κλείσει τον κύκλο ζωής τους, να ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν ως δευτερογενείς πρώτες ύλες. Η προώθηση της ανακύκλωσης και της ανάκτησης των κρίσιμων πρώτων υλών από παραπροϊόντα εξόρυξης και εμπορικές ροές αποβλήτων μπορεί να διασφαλίσει την αξιόπιστη, ασφαλή και βιώσιμη πρόσβαση σε αυτές.
Το έργο RAW4RES στοχεύει στην ενίσχυση των περιφερειακών πολιτικών προς αυτήν την κατεύθυνση, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ των εταίρων, που προέρχονται από 6 διαφορετικές χώρες. Στόχος του έργου είναι η δημιουργία και η πιλοτική λειτουργία ενός μηχανισμού, που θα σχεδιάσει λύσεις κοινά αποδεκτές από τις τοπικές κοινωνίες, τις επιχειρήσεις και τους φορείς που εμπλέκονται στην αλυσίδα τροφοδοσίας και χρήσης των Κρίσιμων Πρώτων Υλών.
Συντονιστής εταίρος του έργου είναι η Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδος και στο σχήμα συμμετέχουν φορείς από τη Δανία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία, τη Ρουμανία, την Ισπανία και από την Ελλάδα ο Δήμος Κοζάνης και η ΜΚΟ Ελληνική Εταιρία για την Προώθηση της Έρευνας και Αναπτυξιακών Μεθοδολογιών. 
Στις 20 Απριλίου 2023 πραγματοποιήθηκε η πρώτη διαδικτυακή συνάντηση εργασίας – ενημέρωση των εταίρων του έργου, ενώ η επίσημη συνάντηση έναρξης, με φυσική παρουσία, ορίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού και θα φιλοξενηθεί στη Χαλκίδα από το Συντονιστή Εταίρο την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος.
Σύντομα, ο Δήμος Κοζάνης θα διοργανώσει την πρώτη ενημερωτική συνάντηση με προσκεκλημένους εμπλεκόμενους φορείς, επιχειρήσεις αλλά και τους κατοίκους του Δήμου, ώστε να παρουσιαστούν αναλυτικότερα οι δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από το Δήμο τον πρώτο χρόνο υλοποίησης του έργου, καθώς και το ρόλο των πολιτών και των εμπλεκόμενων φορέων σε αυτές.