Επιστροφή

Οδηγίες προστασίας από πλημμυρικά φαινόμενα

Αν βρισκόμαστε σε περιοχές που επηρεάζονται από την κακοκαιρία, είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί.
 
  •  Αποφεύγουμε κάθε περιττή μετακίνηση 
  • Ακολουθούμε οδηγίες αρχών 
  •  Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε 112 ή 199