Επιστροφή

Οριστικοί πίνακες Λαϊκών Αγορών για την 6η Ιουνίου

ΘΕΜΑ : Οριστικοί πίνακες Λαϊκών Αγορών για τις 6 Ιουνίου    
ΣΧΕΤ : α.  Το υπ’ αριθμ. 7030/6-3-20 πρακτικό πενταμελούς επιτροπής Λαϊκών Αγορών Δήμου Κοζάνης (ΑΔΑ 61ΠΗΩΛΠ-9ΙΟ)
β. Τον Κανονισμό Λαϊκών Αγορών του Δήμου Κοζάνης -ΑΔΣ 607/2019 (ΑΔΑ : ΨΙΩΒΩΛΠ-ΟΑΧ) 
γ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α /ΓΠ οικ. 19024 ΚΥΑ/ΦΕΚ 915Β/17-3-20
δ. την υπ’ αριθμ. 5 /18-3-20 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης
ε. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20006 ΚΥΑ /ΦΕΚ 943Β/20-3-20
στ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ οικ. 20040 ΚΥΑ /ΦΕΚ 988Β/22-3-20
η. την υπ’ αριθμ. 33652/27-3-20 εγκύκλιο  του Υπουργείου Ανάπτυξης
θ. Το Ν.4682/20 ΦΕΚ 76Α
ι. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 23451 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1210Β/7-4-20
κ. Την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 27805 ΚΥΑ / ΦΕΚ 1640Β/30-4-20
λ. Την υπ’ αριθμ.  12997  /28-5-2020 Απόφαση Δημάρχου
μ. την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ. Οικ. 33465 ΚΥΑ /Φεκ 2807Β /31-5-2020 
 
Σε εφαρμογή των ανωτέρω σχετικών σας γνωρίζουμε για τη λαϊκή αγορά Αριστοτέλους Κοζάνης τους πίνακες συμμετεχόντων (50%), για τις 6-6-2020. Από το επόμενο Σάββατο 13 Ιουνίου, θα δραστηριοποιούνται το σύνολο των εκθετών, σύμφωνα με το μ’ σχετικό. 
Τονίζουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας, οι επαγγελματίες λαϊκών αγορών μπορούν να αναπτύσσουν εκθετήριους πάγκους που δε θα ξεπερνούν τα μήκη σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λαϊκών αγορών, το οποίο και επισυνάπτεται. (έμποροι διατροφικών 8μ, παραγωγοί 4μ, έμποροι βιοτεχνικών 7μ, λοιπές κατηγορίες όπως φαίνονται στο επισυναπτόμενο άρθρο του κανονισμού). Στους παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 12 περ. 2 του κανονισμού λαϊκών αγορών του Δήμου Κοζάνης, ύψους διακοσίων ευρώ.  
 
Στις 6 Ιουνίου θα δραστηριοποιηθούν: 92 παραγωγοί κηπευτικών- ανθών, αλιευμάτων και λοιπών διατροφικών προϊόντων, 81 έμποροι διατροφικών και ειδών καθαρισμού,  βιομηχανικών προϊόντων.
 
 
A. Πίνακας συμμετεχόντων 6-6-2020: 
 
1 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
2 ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  Π-ΟΣΠΡΙΑ
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΑΝΔΡΕΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
5 ΑΠΑΖΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
6 ΑΠΑΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
7 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ  Π-ΟΣΠΡΙΑ
8 ΒΑΓΙΩΤΑ  ΘEΟΔΩΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
9 ΒΛΑΧΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
10 ΒΟΡΤΣΙΑΣ  ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
11 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
12 ΓΙΑΝΤΣΗ ΟΛΓΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
13 ΓΙΟΛΑΝ ΦΩΤΕΙΝΗ Π ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
14 ΓΙΩΣΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ    Π-ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
15 ΓΚΑΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
16 ΓΚΕΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΚΡΑΣΙ ΤΣΙΠΟΥΡΟ
17 ΓΚΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    Π-ΦΥΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ
18 ΓΚΟΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
19 ΓΡΟΠΑΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π-ΜΕΤΑΠΟΙΗΜΕΝΑ
20 ΔΑΓΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
21 ΔΑΙΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
22 ΔΕΡΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
23 ΔΗΜΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
24 ΔΟΤΣΙΟΥ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25 ΕΥΓΕΝΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
26 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
27 ΖΑΓΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
28 ΘΕΟΔΩΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
29 ΚΑΚΑΛΕΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ  Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
30 ΚΑΛΑΙΪΖΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
31 ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
32 ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ  ΣΟΦΙΑ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33 ΚΑΜΠΟΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
34 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
35 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Π-ΠΑΤΑΤΕΣ
36 ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ ΜΕΛΙ
37 ΚΑΡΑΣΤΑΘΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
38 ΚΟΡΚΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39 ΚΟΤΡΟΤΣΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Π -ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ
40 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
41 ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π -ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
42 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ  Π-ΨΑΡΙΑ
43 ΚΟΥΤΣΟΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
44 ΚΡΑΪΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
45 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
46 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΜΕΛΙ
47 ΛΟΥΣΙΟΣ  ΖΗΣΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
48 ΛΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
49 ΜΑΝΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
50 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ   ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
52 ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
53 ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
54 ΜΗΤΚΑΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
55 ΜΟΥΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
56 ΜΠΑΤΑΝΑ  ΕΛΕΝΗ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
57 ΜΠΑΤΖΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΟΣΠΡΙΑ
58 ΜΠΕΛΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π-ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ
59 ΝΕΟΦΥΤΙΔΗΣ ΔΑΜΝΙΑΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΒΟΤΑΝΑ
60 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ  ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
62 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΟΞΑΤΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
63 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Π-ΨΑΡΙΑ
64 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65 ΠΑΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
66 ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
67 ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
68 ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΨΑΡΙΑ
69 ΣΑΛΑΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π-ΜΕΛΙ ΤΣΑΙ
70 ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
71 ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Π-ΑΥΓΑ
72 ΣΙΚΟΒΑΡΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73 ΣΤΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
74 ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
75 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΕΤΡΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Π-ΟΠΩΡΙΚΑ
77 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
78 ΤΑΪΓΑΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Π -ΠΑΤΑΤΕΣ ΚΡΕΜΥΔΙΑ
79 ΤΑΧΤΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Π- ΦΡΟΥΤΑ
80 ΤΖΗΚΑΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Π-ΑΥΓΑ
81 ΤΖΗΜΟΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ Π-ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
82 ΤΖΙΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
83 ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
84 ΤΡΥΦΟΠΟΥΛΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ 
85 ΤΣΑΤΣΟΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  Π-ΑΥΓΑ
86 ΤΣΕΜΠΕΡΛΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
87 ΤΣΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
88 ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
89 ΤΣΙΡΕΚΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
90 ΦΟΔΟΥΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Π-ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
91 ΧΑΡΑΚΤΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
92 ΧΑΤΖΗ  ΧΡΥΣΟΥΛΑ Π-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
93 ΧΑΤΖΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Π-ΑΝΘΗ ΦΥΤΑ
94 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ (Αντωνιαδης) Π-ΨΑΡΙΑ
 
 
 
 
Β. ΕΜΠΟΡΟΙ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ – ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 
 
1 ΑΒΤΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
2 ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΕΣΠΩ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
3 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
4 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΙΤΑΛΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
5 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
6 ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
7 ΑΣΙΚΙΔΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
8 ΑΥΓΙΤΟΒΑ ΛΙΑΝΑ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
9 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
10 ΒΡΕΤΤΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
11 ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
12 ΓΚΙΟΥΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
13 ΓΚΟΥΝΤΙΟΥ  ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
14 ΔΑΛΛΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Ε Δ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
15 ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
16 ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
17 ΔΗΜΑΚΗΣ  ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
18 ΔΟΥΛΙΟΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
19 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
20 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
21 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
22 ΖΑΡΑΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
23 ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
24 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
25 ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ ΛΙΛΙΓΙΑ ΕΒ-ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
26 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
27 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ  ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
28 ΚΑΒΟΥΝΙΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΟΙΚΙΑΚΑ  ΕΙΔΗ
29 ΚΑΓΙΟΥΔΗ   ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
30 ΚΑΓΙΟΥΔΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
31 ΚΑΛΠΑΚΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
32 ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
33 ΚΑΡΑΣΑΒΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
34 ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
35 ΚΕΡΑΣΙΩΤΗ ΖΩΗ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
36 ΚΕΣΙΔΗΣ  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΒ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
37 ΚΟΜΠΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
38 ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
39 ΚΟΤΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
40 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
41 ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
42 ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
43 ΚΥΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ε.Δ-ΕΛΙΕΣ
44 ΛΑΒΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΕΙΔΗ ΠΡΟΙΚΟΣ
45 ΛΑΓΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
46 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
47 ΛΟΒΑΣΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
48 ΛΟΥΣΙΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
49 ΜΑΛΙΟΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
50 ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
51 ΜΕΙΤΟΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
52 ΜΙΡΜΙΤΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
53 ΜΟΥΡΙΖΑΚΗΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
54 ΜΟΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΕΔ-ΕΛΙΕΣ
55 ΜΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΔ-ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ
56 ΜΠΑΛΙΑΚΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
57 ΜΠΟΥΛΟΥΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
58 ΜΠΟΥΣΤΑΝΤΖΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ  ΕΒ-ΕΝΔΥΜΑΤΑ
59 ΝΕΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Ε- ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
60 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
61 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΒ-ΟΙΚΙΑΚΑ ΕΙΔΗ
62 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ  ΛΑΜΠΡΟΣ  ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
63 ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ  ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
64 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
65 ΠΛΑΚΕΤΑΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔ-ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
66 ΡΗΓΑ  ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
67 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
68 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΥΡΙΑΚΗ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
69 ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
70 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΣΥΜΕΩΝ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
71 ΣΤΡΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
72 ΤΑΚΟΣ  ΝΑΟΥΜ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
73 ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΝΑ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
74 ΤΖΕΛΑΠΤΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
75 ΤΖΙΚΑΝΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
76 ΤΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΔ-ΑΥΓΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ
77 ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΒ ΝΕΩΤΕΡΙΣΜΟΙ
78 ΤΡΥΦΩΝΗΣ  ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
79 ΤΣΙΡΟΥΚΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΕΔ-ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ
80 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΒ ΥΠΟΔΗΣΗΣ
81 ΦΩΚΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΒ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
 
 
 
(Όπου ΕΔ Έμπορος Διατροφικών, ΕΒ : Έμπορος Βιομηχανικών, Π: Παραγωγός)
 
Το παρόν έγγραφο θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου στη θέση Ανακοινώσεις και παράλληλα στην ενότητα «Επιχείρηση  – > Υπαίθριο Εμπόριο»
 
Επαναλαμβάνουμε ότι οι εκθέτες των λαϊκών, υποχρεωτικά, θα πρέπει φέρουν μάσκες προσώπου, να διαθέτουν απολυμαντικό υγρό για χρήση από το κοινό, θα πρέπει να απολυμαίνουν συχνότατα ταμειακές μηχανές, ζυγιστικά όργανα, χώρους απόθεσης προϊόντων. Θα πρέπει να παρέχουν στο καταναλωτικό κοινό μαζί με τη σακκούλα και γάντια μιας χρήσεως.
 
Ιδιαίτερα τονίζουμε ότι θα πρέπει να τηρούν απαρέγκλιτα τον κανονισμό καθαριότητας και με το πέρας της λαϊκής να συγκεντρώνουν το σύνολο των απορριμμάτων σε κλειστές σακούλες ή κουτιά. Η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω αποτελεί λόγο αποβολής από τις λαϊκές του Δήμου. Με τη λήξη της Λαϊκής ο χώρος θα απολυμανθεί.
 
Η απόσταση μεταξύ των πάγκων πρέπει να είναι τρία μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από κάθε αντικείμενο. Τονίζουμε ότι, αν δεν υπάρχει η απαιτούμενη απόσταση ασφαλείας, το μήκος των εκθετηρίων πάγκων θα μειώνεται.
Στο χώρο από νωρίς το πρωί, θα βρίσκεται κλιμάκιο της Υπηρεσίας το οποίο θα τοποθετεί τους εκθέτες και θα μεριμνά για την ασφαλή και εύρυθμη λειτουργία.
 Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω.
 
 
Ο Αντιδήμαρχος
Κώστας Κυριακίδης