Επιστροφή

Ορκωμοσία νέας συμβούλου Κοινότητας Κρόκου

Ορκωμοσία, σήμερα Μ. Τρίτη, για τη νέα σύμβουλο της Κοινότητας Κρόκου, Διαμάντω Βογδοπούλου.