Επιστροφή

Παραγωγή βιοκαυσίμου Biodisel από συλλεγόμενα τηγανέλαια του Δήμου Κοζάνης

 Προγραμματική Σύμβαση πρόκειται να υπογράψει ο Δήμος Κοζάνης με το  ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με αντικείμενο την «Παραγωγή βιοκαυσίμου Biodisel από συλλεγόμενα τηγανέλαια του Δήμου Κοζάνης. Δείτε τη δήλωση του Αντιδημάρχου κ. Παναγιώτη Αποστολίδη για το θέμα.