Επιστροφή

Παράταση για την αξιοποίηση των οικοπέδων του νέου Κλείτου έως το 2016

Με παρέμβαση του Δημάρχου Κοζάνης κου Λάζαρου Μαλούτα, έπειτα από συνεργασία με τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου Κλείτου κ. Κορκοτίδη, η διεύθυνση Πολιτικής Γης με έγγραφο που υπογράφεται από το διευθυντή κο Χάρη Παγκαρλιώτα, παρατείνει τη δυνατότητα αξιοποίησης των οικοπέδων που δόθηκαν στους κατοίκους έως το 2016. Η εν λόγω προθεσμία έληγε το 2011.

 Η απόφαση αυτή είναι άκρως σημαντική για τους δικαιούχους, δεδομένης της δύσκολη οικονομικής περιόδου που διανύουμε.