Επιστροφή

Παρέμβαση του Δημάρχου Κοζάνης στους πέντε βουλευτές της Π.Ε. για το ζήτημα του προέδρου του Ρυμνίου

Παρέμβαση στους πέντε βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Κοζάνης, Λάζαρος Μαλούτας, με αφορμή το Νομοσχέδιο που κατέθεσε το Υπουργείο Εσωτερικών και προβλέπει ξανά
εκλογές σε Κοινότητες, εντός δύο μηνών. 

Συγκεκριμένα, η παρ.8 του αρ.12 αφορά όλες τις Τοπικές Κοινότητες, όπου στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 δεν ανακηρύχθηκαν, για οποιοδήποτε λόγο, συνδυασμοί υποψηφίων για Συμβούλια Κοινοτήτων ή  υποψήφιοι πρόεδροι Κοινοτήτων. 

Σε αυτές τις Κοινότητες ο περιφερειάρχης προκηρύσσει τη διεξαγωγή και  διενέργεια εκλογών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών, από όταν θα ξεκινήσει να ισχύει ο νέος Νόμος.

Της προκήρυξης προηγείται η υποβολή σχετικού Αιτήματος από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με τη διάταξη, για

- την υποβολή υποψηφιότητας,

- την κατάρτιση Συνδυασμών,

- την ανακήρυξη από το Πρωτοδικείο και

- την εξαγωγή του αποτελέσματος, 
θα εφαρμοστούν οι σχετικές διατάξεις του Καλλικράτη (ν.3852/2010).

Σε αυτό το πλαίσιο, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της Τοπικής Κοινότητας Ρυμνίου, στην οποία είχε ανακηρυχθεί υποψήφιος πρόεδρος Κοινότητας, ο οποίος εξέλειπε προ της ανάληψης των καθηκόντων του, ο κ. Μαλούτας, πρότεινε: στον τρίτο στίχο της Παρ. 8 του άρθρου 12, μετά τις λέξεις «πρόεδροι κοινοτήτων», όπως προστεθεί η φράση «καθώς και σ’ αυτές στις οποίες ο πρόεδρος εξέλειπε, χωρίς να υπάρχει αντικαταστάτης του».
Ο Δήμαρχος Κοζάνης, υπογράμμισε πως «Είναι μοναδική ευκαιρία να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του Ρυμνίου, που εκκρεμεί εδώ και μήνες με την
προτεινόμενη ή άλλη κατάλληλη διατύπωση».