Επιστροφή

Παρεμβάσεις πυροπροστασίας σε σχολεία του Δήμου Κοζάνης

Παρεμβάσεις πυροπροστασίας στα σχολικά κτήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κοζάνης πρόκειται να  πραγματοποιηθούν, έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση μελέτης, από το δήμαρχο Κοζάνης, Λάζαρο Μαλούτα, την Τετάρτη 18  Μαΐου 2022.

Μέσω της συγκεκριμένης μελέτης, ο Δήμος Κοζάνης εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις της πρόσφατης νομοθεσίας, στοχεύοντας σε ένα αυξημένο  επίπεδο ασφαλείας των μαθητών στα σχολεία του.

Η σύμβαση με τίτλο «Εκπόνηση μελετών πυροπροστασίας σχολικών κτηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κοζάνης», προβλέπει την υποβολή και  έγκριση των μελετών από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς και τη σύνταξη Τευχών Δημοπράτησης για την υλοποίηση των μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, που προβλέπονται στις μελέτες.

 

Η μελέτη αφορά τα παρακάτω εκπαιδευτήρια:

 

 -1ο Γυμνάσιο-Βαλταδώρειο Κοζάνης

  -2ο & 5ο Γυμνάσιο Κοζάνη

  -3ο Γυμνάσιο Κοζάνης

- 4ο Γυμνάσιο & Πειραματικό Γυμνάσιο Κοζάνης

- 6ο Γυμνάσιο Κοζάνης

-  Γυμνάσιο Αιανής

- Γυμνάσιο Ξηρολίμνης

- Γυμνάσιο Λευκοπηγής

- Γυμνάσιο Άνω Κώμη

- Γυμνάσιο Καπνοχωρίο

- Γυμνάσιο Νέου Κλείτου

- Γυμνάσιο Κρόκου

- 1ο Λύκειο Κοζάνης

- 2ο Λύκειο & 2ο ΤΕΕ Κοζάνης

- 3Ο Λύκειο Κοζάνης

- 4ο Λύκειο Κοζάνης

- 1ο, 3ο, 4ο ΤΕΕ, 1ο ΣΕΚ, ΙΕΚ Κοζάνης

 

Ο Αρχικός Προϋπολογισμός μελέτης είναι 212.588,05 ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%) ενώ η συμβατική δαπάνη είναι 149.587,40 ευρώ (με 24.% Φ.Π.Α.). Η χρηματοδότηση είναι από το  Ε.Α.Π. Ν. Κοζάνης 2012-2016.