Επιστροφή

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο Δήμο Κοζάνης

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Γραφείο Τύπου

Δήμου Κοζάνης

Τηλ.: 24613 50324

FAX: 24610 27065
E-mail: mme@kozanh.gr
Website: www.kozanh.gr

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Νίκης 1

Πληροφορίες: Νατάσα Χατζηγεωργίου

Προς ενημέρωση συντακτών

 

Κοζάνη, Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2013

Παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο Δήμο Κοζάνης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Δήμος Κοζάνης πρωτοπορώντας εδώ και χρόνια με περιβαλλοντικές και ενεργειακές δράσεις για την ευαισθητοποίηση των πολιτών, συνεχίζει να υλοποιεί ανάλογες πρωτοβουλίες με στόχο την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με συστηματικές ενέργειες που δίνουν μετρήσιμα αποτελέσματα.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής υλοποιεί το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ), το οποίο παρουσιάστηκε  στο Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης, το βράδυ της Δευτέρας 23 Σεπτεμβρίου.

Το σχέδιο που υλοποιείται στα πλαίσια του «Συμφώνου των Δημάρχων», από τον Δήμο Κοζάνης και ανατέθηκε για εκπόνηση στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, πρόκειται να υλοποιήσει δράσεις που αναμένεται να μειώσουν τις εκπομπές CO2 του Δήμου κατά 21,4% σε σχέση με αυτές τους έτους αναφοράς, που είναι το 2010.

Οι δράσεις αξιοποιούν διάφορα χρηματοδοτικά προγράμματα και αφορούν τους τομείς:

  • Κτίρια και εγκαταστάσεις
  • Δημοτικός φωτισμός
  • Μεταφορές
  • Γεωργικός τομέας
  • Τοπική παραγωγή ενέργειας
  • Σχεδιασμός χρήσεων γης
  • Δημόσιες συμβάσεις
  • Ευαισθητοποίηση πολιτών
 

Το «Σύμφωνο των Δημάρχων» αποτελεί σημαντική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δίνει στις πόλεις της Ευρώπης τα ηνία του αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος η επίτευξη του 20-20-20:

·         Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης κατά 20%

·         Μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20%

·         Αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο 20% του ενεργειακού μηνύματος

 

Η πρωτοβουλία συμμετοχής στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και η εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, υπηρετεί πολλαπλές στοχεύσεις:

·         Την εξοικονόμηση πόρων, φυσικών και οικονομικών, τόσο για την αυτοδιοίκηση όσο και τους δημότες

·         Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος

·         Την δρομολόγηση ενός νέου αναπτυξιακού οράματος για τον Δήμο που αναδεικνύει τα ενεργειακά χαρακτηριστικά και διαμορφώνει μια νέα εικόνα για τον Δήμο και την περιοχή γενικότερα.

 

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά το «Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)»